Site home | Register now | Log in Hello Гость | RSS
МенюПРАВИЛА

прийому до Красноармійського міського ліцею "Надія"

міста Красноармійськ Донецької області

на 2018-2019 навчальний рік, розроблені на основі

Інструкції "Про порядок конкурсного приймання дітей

(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)", 

затвердженої наказом Міністерства овіти і науки

України від 19.06.2003 р. №389 та Статуту ліцею

 

СХВАЛЕНО

педагогічною радою та радою

ліцею "Надія" міста Красноармійськ 

Донецької області

(протокол №2 від 16.04.2018 р.)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. До ліцею "Надія" приймаються на безоплатній основі громадяни України, які мають базову загальну середню освіту.

2. Прийом до ліцею "Надія" проводиться на конкурсній основі за напрямками:

 • інформаційно-технологічний - 15 осіб;
 • фізико-математичний - 15 осіб;
 • біологічний - 15 осіб;
 • гуманітарний - 15 осіб.

3. Прийом документів починається 08 червня і закінчується 15 червня 2018 р.

4.  До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, в якій вказують обраний напрямок навчання. До заяви додаються:

 • документ про базову загальну освіту в оригіналі (або його копія);
 • медична довідка за формою 086-1/0;
 • 3 фотокартки розміром 3х4;
 • документи, що дають право на пільги;
 • копія свідоцтва про народження.

5. До конкурсної комісії моджна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1. Конкурсні випробування складаються з:

 • письмової роботи з математики для інформаційно-технологічної, фізико-математичної та біологічної груп;
 • письмової роботи з української мови для гуманітарної групи.

   Програма вступних випробувань з математики та української мови доводиться до відома вступників до початку прийому документів.

2. Для проведення конкурсного випробування з математики та української мови добираються завдання, передбачені діючими нормами для 9 класу загальноосвітньої школи, встановленими Міністерством освіти та науки України.

3. Конкурсні випробування проводяться конкурсною комісією,  призначеною наказом директора ліцею. До складу приймальної комісії можуть включатися  представники засновників навчального закладу за погодженням.

4. Членами конкурсної комісії призначаються штатні вчителі ліцею.

5. Учні, допущені до  конкурсних випробувань, заповнюють заяви встановленого  зразка з фотокарткою вступника, скріплену печаткою ліцею.

6. Особи, які не з'явилися  на конкурсне випробування у зазначений  за розкладом час, не мають права на повторні випробування.

7. Апеляцію на результати конкурсних випробувань розглядає апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом директора.

У разі незгоди з виставленою оцінкою, апеляція вступника повинна подаватися в день оголошення оцінки з письмового іспиту. При розгляді апеляції додаткове опитування не допускається. Результати розгляду повідомляються вступнику не пізніше наступного дня після її подачі.

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

1. Зарахування до складу ліцеїстів проводиться на підставі рішення приймальної комісії наказом директора ліцею.

Право на зарахування мають особи, які успішно витримали конкурсні випробування відповідно до кількості набраних балів. Зарахування проводиться до 21 серпня 2018 р.

2. Без вступних випробувань до ліцею зараховуються:

 • учні, які отримали свідоцтво  про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учні, які пройшли рейтингові іспити і мають оцінки в свідоцтві про базову середню освіту 7 балів та вище.

3. При кількості відмінників, яка перевищує 100% від плану прийому, відмінники навчання беруть участь у конкурсі на загальній основі.

4. Документи у учнів, які мають 6 балів в свідоцтві про базову середню освіту не приймаються.

5. Особи, які без поважних причин не приступили до  занять протягом 10 днів від дня початку, відраховуються з ліцею. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування осіб, які склали вступні іспити, але не пройшли за конкурсом в ліцей.

6. За умови складання однакових вступних випробувань в ліцей можуть прийматись по переводу учні, які за результатами вступних іспитів були зараховані до вищих навчальних закладів І - ІІ рівня акредитації, ліцеїв і гімназій за наявності вільних місць.

 

 

 

Авторизация
Наша статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


->


КГЛ "Надежда" © 2019
Создать бесплатный сайт с uCoz